RNTFkFEBaFju3yz9mEU43ZGQGqN_2KS5iOSS3Hll4h0

OTOMASYON & HİDROLİK SİSTEMLERİ

OTOMASYON & HİDROLİK SİSTEMLERİ

Otomasyon bir işin insan ile makine arasında paylaşılmasıdır. Toplam işin paylaşım yüzdesi, otomasyonun düzeyini belirler. İnsan gücünün yoğun olarak kullanıldığı sistemlerde yarı otomasyon, makine kullanımının yoğun olduğu sistemlerde ise tam otomasyon söz konusudur. Sanayi devriminin başlangıcının aksine, yakın geçmişimizde üretmek tek başına yeterli olmaktan uzaklaştı. Tüm dünyanın açık bir pazar haline geldiği rekabetçi koşullarda üretimi hızlı, standart, güvenli ve nihayet verimli kılmak bir zorunluluk haline geldiğinden, endüstride bu zorunluluğu kendi bünyemizde bulunan Dinamik Otomasyon güvencesiyle karşılıyoruz.